Умови участі у Громадській Спілці «Всеукраїнська асоціація гастрономічного туризму»

Учасниками Спілки можуть бути будь-які юридичні особи приватного права у тому числі громадські об’єднання зі статусом юридичної особи, та фізичні особи, які досягли 18 років.

Вступ до учасників Спілки здійснюється на підставі заяви. Заява про прийом в учасники Спілки подається на адресу Спілки і повинна містити.

Для юридичних осіб:  найменування заявника; код згідно Єдиного державному реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; адресу місцезнаходження; засоби зв’язку; вид участі.

 

Для фізичних осіб: прізвище, ім’я, по-батькові; паспортні дані; реєстраційний номер облікової картки платника податків; адреса реєстрації; засоби зв’язку; вид участі.

Участь в Спілці поділяється на повну та асоційовану. Вид участі вказується в заяві про вступ в Спілку. Асоційовані учасники не мають права голосу на Загальних зборах учасників Спілки.

Протягом 5 робочих днів з дати прийняття Загальними зборами учасників Спілки рішення про прийом кандидата до Спілки, йому надсилається повідомлення про прийом до Спілки.

При вступі необхідно сплатити річний членський внесок. Розмір членських внесків встановлюється правлінням Асоціації і становить.

Для фізичних осіб:

  • Асоційовані учасники, члени інших туристичних об’єднань, асоціацій: 300 грн.
  • Повні учасники: 500 грн.

Для юридичних осіб:

  • Асоційовані учасники, громадські спілки, навчальні заклади: 1500 грн.
  • Повні учасники: 2500 грн.

Членські внески необхідні для здійснення операційної діяльності Асоціації та гарантують її незалежність від стороннього впливу.

 

Реквізити для сплати внесків:

Громадська спілка «Всеукраїнська асоціація гастрономічного туризму»
Найменування отримувача: СОГ ГС  ВАГТ
Код отримувача: 43974187
Рахунок отримувача у форматі відповідно до стандарту IBAN: UA043206490000026005052762219
Назва банку: ФIЛIЯ “РОЗРАХ.ЦЕНТР” АТ КБ”ПРИВАТБАНК”
Найменування платіжу: Членський внесок за 2021 р.